Tijd voor een meer representatieve medezeggenschap

Veel ondernemingsraden vertegenwoordigen maar een klein deel van de medewerkers. Tijd voor een meer representatieve medezeggenschap.

‘Een zo breed mogelijke dialoog over het beleid.’

Hierin zouden zo veel mogelijk disciplines, organisatielagen en generaties moeten participeren, vindt Heleen Griffioen, bestuurslid van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) namens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Vernieuwing is nodig
‘Vernieuwing is nodig’, zegt Griffioen, ‘want medewerkers moeten voluit hun invloed kunnen uitoefenen op het organisatie beleid.’ Ze bepleit een zo breed mogelijke dialoog over dat beleid, ook om draagvlak te genereren. Meer representativiteit zorgt er bovendien voor dat de or een completer beeld krijgt van ieders belangen.

‘Of je nu in de nachtdienst werkt, overdag, of af en toe een dienst draait. Of je in de ondersteunende processen of in het primaire proces werkt. Of je oudere of jongere bent of een gezin hebt. Voor al die groepen moet er passend beleid zijn. En met voldoende nieuw bloed, blijf je als or ook actueel.’

Actuele vraagstukken
Om meer jongeren bij de medezeggenschap te betrekken, organiseerden CNV jongeren en FNV jong samen met de arbeidsmarktfondsen A+O VVT en StAG het MedezeggenschapsLAB. Vijfendertig jongeren van verschillende zorginstellingen gingen met elkaar in gesprek.

‘De jongeren hebben denkwerk verricht. Binnen de StAG gaan we nu kijken hoe we daaraan vervolg kunnen geven.’

Hoe zorgen we ervoor dat ideeën op meer plekken navolging krijgen?

Zij leerden het belang van medezeggenschap inzien en verdiepten zich in vraagstukken als nieuwe medezeggenschapsvormen, generatieverschillen, digitalisering en zelfsturing. Enkele ideeën: organiseer liever kort, thematisch overleg dan lange vergaderingen; gebruik vaker sociale media voor inspraak en communicatie; geef flexkrachten een vaste plaats in de or.

Navolging

“De jongeren hebben denkwerk verricht. Binnen de StAG gaan we nu kijken hoe we daaraan vervolg kunnen geven”, zegt Griffioen. “Sommige ideeën krijgen wel handen en voeten in de organisaties die hebben meegedaan, maar voor andere blijft de afstand tot het gedachtegoed groot. Aandachtspunt is dan ook: hoe zorgen we ervoor dat ideeën op meer plekken navolging krijgen?

Verder is het goed om jongeren meer bij de or te betrekken, maar er zijn meer groepen. Het zou hier niet moeten stoppen.”

Procesbewaker
De ideale medezeggenschap gaat volgens Griffioen verder dan representativiteit en dialoog. “Het mag breder zijn dan alleen medezeggenschap in de or. Als er op een locatie iets speelt, praat de staf met medewerkers en lossen ze het samen op. Dan is het niet meer de rol van de or om zich daar een beeld van te vormen, maar om te kijken of het proces goed is verlopen en er rekening is gehouden met de inbreng van medewerkers. Dan fungeert de or meer als procesbewaker.”

Bij het MZLab

Sander Oosting van Amstelring was een van de deelnemers van het MZLab: ‘Ik ben heel positief over het MZLab. Het was ontzettend leuk georganiseerd, er waren interessante sprekers en ik heb veel geleerd van de andere bedrijven en de manier waarop zij werken binnen de or.

Zo hoef je niet alles zelf opnieuw te bedenken. Sinds twee weken ben ik zelf lid van de or. Mijn eerste indruk is dat er echt gewerkt wordt aan een concreet doel en ik hierin ook een stem heb. Zo kan ik iets betekenen voor mijn collega’s.’

Bekijk de website
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn