Creatieve
oplossingen
voor een
kwetsbare
groep

Sinds november 2015 kent de gemeente Den Haag 24 sociale wijkzorgteams, met acht tot tien professionals uit de driehoek zorg-welzijn-gemeente.

Zij leiden de kwetsbare groep mensen met multiproblematiek en onvoldoende zelfregie toe naar de juiste zorg en ondersteuning. Apart doen ze goed werk, maar binnenkort start de teamoverstijgende pilot ‘Samen werken in het sociale domein’.

DNA van de wijl
‘De teams zijn samengesteld naar het ‘DNA’ van de wijk’, zegt Erik Jan Bosch, stedelijk coördinator Sociale Wijkzorgteams.

‘Het zijn brede teams, maar in Mariahoeve zit er bijvoorbeeld een casemanager dementie en ouderenconsulent bij, terwijl in de Schilderswijk wat meer nadruk ligt op mensen met een licht verstandelijke beperking.’

Vraag of aanbod?
De teams proberen creatieve oplossingen te bedenken en werken vraaggericht. Probleem is dat ze daarbij regelmatig tegen aanbodgerichte structuren oplopen.

‘Zo is het lastig om psychiatrische zorg te bieden aan mensen die dat niet willen, want de GGZ – geestelijke gezondheidszorg – vraagt om een doorverwijzing van de huisarts. Daar wil iemand die zorg mijdt niet naartoe.’

‘Dan hopen we met innovatieve oplossingen voor bestaande problemen onze kwetsbare burgers nog beter te kunnen ondersteunen.’’

‘Interessant vind ik vooral dat wij normaliter op casusniveau werken en dat we dat nu aan de hand van teamoverstijgende thema’s gaan doen.’

Innovatieve aanpak
In ‘Samen werken in het sociale domein’ gaat de gemeente Den Haag, ondersteund door mensen van het project ‘Crossover’ en het CAOP, vier maanden lang de sociale wijkzorgteams bijstaan bij en adviseren over de innovatieve aanpak van vier thema’s. Twintig leden uit de teams wonen sessies, brainstorms en workshops bij en wisselen kennis en ervaring uit. Bosch: ‘Interessant vind ik vooral dat wij normaliter op casusniveau werken en dat we dat nu aan de hand van teamoverstijgende thema’s gaan doen.’

Thema’s
Tijdens de kick-off op 22 november kwamen alle wijkzorgteamleden bij elkaar om de pilotgroep en de thema’s te bepalen. Ze konden kiezen uit onderwerpen als ‘jeugd’, ‘ouderen’, ‘huiselijk geweld’ en ‘bemoeizorg’. ‘Daarna organiseren we begin februari de startbijeenkomst met de deelnemers. In april volgt een ‘expertmeeting’ en in juni de afronding. Dan hopen we met innovatieve oplossingen voor bestaande problemen onze kwetsbare burgers nog beter te kunnen ondersteunen.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn