Nieuwe inzichten om roosterbelangen af te stemmen

Goed en efficiënt roosteren is belangrijk voor werkgever en werknemer. Het zorgt voor een vitale organisatie, vitale medewerkers en een optimale bezetting.

henk-jan

Erwin:
Werknemers wensen goede roosters, die aansluiten bij hun privésituatie en ‘niet ongezond’ zijn, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Maar hoe krijgt een zorgorganisatie dat voor elkaar? Erwin van Zandvoord, arbeidstijdenadviseur bij het FNV, en Henk-Jan Messchendorp, adviseur bij het Nederlands Zorginstituut, zagen innovaties voorbijkomen tijdens de Ideeënjacht van de StAZ.

‘In andere sectoren is het een vergelijkbaar verhaal, maar laten we het hier bij de ziekenhuizen houden’, trapt Messchendorp af. Vervolgens schetst hij het gezamenlijke belang van werkgever en werknemer. Voor de werkgever is dat goede zorg verlenen met voldoende mensen, afgestemd op het werkaanbod, ook tijdens piek- als daluren, en binnen het budget. Werknemers wensen goede roosters, die aansluiten bij hun privésituatie en ‘niet ongezond’ zijn, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Van Zandvoord: ‘Daarnaast gaat het bij innovatief roosteren om de toepassing van nieuwe inzichten of uitvindingen om de afstemming van de verschillende belangen te optimaliseren.’

Bioritme
Een greep uit mogelijke innovaties passeert de revue. Van rekening houden met het verschil in bioritme van ochtend- en avondmensen, het aanpassen van werkprocessen tot het veranderen van regelingen, waardoor de werkvloer meer inspraak krijgt bij de roostermaker. ‘Daar komen steeds mooiere roosterprogramma’s voor, die heel veel data aankunnen’, weet Van Zandvoord.

‘Roostertechnisch kan alles, zolang er maar draagvlak voor is, er mensen zijn als er werk is en ze er plezier in hebben.’

‘Voeg ieders voorkeur in en er volgt een voorstel voor een basisrooster. Dat voorkomt meteen dat mensen ongezond of ongelijk ruilen of dat er een enorme administratieve last ontstaat.’

Flexibilisering
‘Er zit ook veel vernieuwing in flexibilisering, intern en extern’, vult Messchendorp aan. ‘Intern kan een organisatie bijvoorbeeld partnerafdelingen samen verantwoordelijk maken voor hun bezetting. Of medewerkers uitlenen, maar dan niet functiegericht, zoals nu gebeurt, maar taakgericht.’ Dat uitlenen kan ook extern. ‘In bepaalde functies heerst schaarste. Een ziekenhuis alleen kan die niet oplossen, maar vier ziekenhuizen in één stad samen misschien wel.

Ook regionale arbeidspools zijn een mogelijkheid.’ Van Zandvoord: ‘Roostertechnisch kan alles, zolang er maar draagvlak voor is, er mensen zijn als er werk is en ze er plezier in hebben.’

Ideeënjacht

Samen vormden Van Zandvoord en Messchendorp de vakjury van de Ideeënjacht naar innovatieve manieren van roosteren, die de StAZ dit jaar heeft georganiseerd. De jacht leverde ruim veertig ideeën uit het werkveld op. ‘We hebben er vier geselecteerd, die samen een ‘mooie innovatie’ kunnen opleveren’, zegt Messchendorp. ‘We gaan ze eerst uitproberen met de vier indieners. Daarna presenteren we ze aan de branche.’

Henk-Jan:
Roostertechnisch kan alles, zolang er maar draagvlak voor is, er mensen zijn als er werk is en ze er plezier in hebben.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn