‘Het is hoog tijd
om de zaken anders
te organiseren’

Onderwijsinnovatie met SlimFit

pijl-40-wit-marge

interview

Omgaan met het lerarentekort enerzijds, leerkrachten gemotiveerd houden anderzijds én zorgen voor leukere lessen. Een utopie? Niet als je het Ed Booms van Stichting Robijn vraagt. Hij deed in verschillende scholen ervaring op met SlimFit, een van de resultaten van de Innovatie Impuls Onderwijs. Hij is razend enthousiast over de mogelijkheden. ‘We zitten gevangen in een heel oud systeem. Het is hoog tijd om de zaken anders te organiseren.’

Wat is SlimFit?
‘SlimFit is een denkrichting. Aan de basis ligt het verschil tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Waarom zijn er in het vo specialisten en moet je als docent in het po alles maar leuk vinden? En waarom moet je als kind in het po maar geluk hebben dat het klikt met de meester of juf? Dat klopt niet. SlimFit gaat niet uit van klassen van 20 tot 30 kinderen met één leraar, maar van grotere units met een aantal (gespecialiseerde) leerkrachten, onderwijsassistenten en vrijwilligers. Afhankelijk van de schoolgrootte bestaan die units uit zo’n 75 kinderen.

Binnen die units bewegen kinderen zich tussen lessen en lokalen en stellen ze waar mogelijk hun eigen programma samen.’

Wat zijn de voordelen van SlimFit?
‘Heb je even? Allereerst de mogelijkheid voor docenten om lessen te geven die zij zelf leuk vinden. Als jij gek bent op geschiedenis, maakt dat jouw lessen interessant. En bewegingsonderwijs en Engels, waar jij minder mee hebt, dat verzorgt een enthousiaste collega. Als je lessen geeft die je leuk vindt en waar je goed in bent, dan vliegt de dag voorbij. Dat doet wonderen voor de werkdruk. Omdat je met meerdere mensen omgaat met dezelfde kinderen, kijk je met verschillende ogen. Als jij je geen raad weet met Pietje en je collega wel, kun je van elkaar leren. ‘Hoe doe jij dat?’ En omdat je lesgeeft aan verschillende leeftijden, kun je bovendien de doorgaande lijn goed bewaken. Er is geen gedoe meer met overdracht.’

blauwe-pijl

Laatst hoorde ik een kleuter
tegen een klasgenootje zeggen:
‘Zullen we eerst even lunchen?’

‘Waarom zijn er in het vo specialisten en moet je als docent in het po alles maar leuk vinden?’

‘Als je lessen geeft die je leuk vindt en waar je goed in bent, dan vliegt de dag voorbij.’

blauwe-pijl

En de voordelen voor de kinderen?
‘Voor kinderen is het ook fijn dat er meer collega’s zijn. Want als de hulp van de ene leerkracht niet past, vraag je het aan een andere leerkracht. Tot slot nog een voordeel voor de schoolleiding: je gaat veel natuurlijker om met leeftijdsbewust personeelsbeleid. Starters draaien mee met ervaren collega’s en de werkbelasting kan voor senioren eventueel worden aangepast.’

Wat zijn de reacties van ouders en kinderen?
‘Kinderen komen thuis met verhalen over mooie en leuke lessen en ouders zien dat het goed gaat. Er is echt behoefte aan. Ouders vinden het geweldig, maar ze moeten niet het idee hebben dat er geëxperimenteerd wordt met hun kinderen. Je moet ze dus goed meenemen in ‘het waarom’ van het systeem. En sommige leerlingen moet je in het begin een beetje extra ondersteunen. Maar ze wennen erg snel. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.

In de trant van: Ik wil meer over procenten leren, dus ik ga naar die instructie. Bovendien hebben ze ‘een loopje’ tussen de lessen. Heerlijk om niet meer drie uur achter elkaar te hoeven stilzitten. Laatst hoorde ik een kleuter tegen een klasgenootje zeggen: ‘Zullen we eerst even lunchen?’’

Hoe stappen scholen over op SlimFit?
‘Dat is helemaal afhankelijk van de school. Je kunt rustig beginnen, bijvoorbeeld door in de ochtenden het reguliere systeem te hanteren en ’s middags iets groepsoverstijgend te doen. Maar je kunt er ook meteen vol ingaan en de omslag in één keer invoeren. Het is heus niet allemaal hosanna, maar als je weloverwogen, planmatig én met een open blik te werk gaat, kun je de uitdagingen aan. Er zijn prachtige, creatieve oplossingen als je in deze denkrichting aan de slag gaat. Scholen die al gebruikmaken van SlimFit zijn zeer bereid om daarbij te helpen!’

Innovatie Impuls Onderwijs
SlimFit is een van de vijf innovatie-experimenten binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). IIO helpt schoolleiding en leraren het primair en voortgezet onderwijs anders te organiseren. Tientallen scholen beten tussen 2010 en 2015 het spits af met de experimenten en helpen nu met advies op maat over onderwijsinnovatie. InnovatieImpuls Onderwijs is ontwikkeld en wordt gecoördineerd door het CAOP en Kennisland, in opdracht van het ministerie van OCW.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn